Disclaimer

DISCLAIMER


Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Paul Thijssen makelaars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, openbaar gemaakt worden (door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of online plaatsing), reverse engineered, gedecompileerd, of op welke wijze dan ook, anders dan na schriftelijke toestemming van Paul Thijssen makelaars. Het is slechts toegestaan om een hyperlink naar onze website op te nemen indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijke toestemming is verleend.

© Copyright 2017-2023 Paul Thijssen makelaars